DUS Architects
www.dusarchitects.com

Hedwig Heinsman, Hans Vermeulen, Martine de Wit,
Nanna Jee Lind Eriksen, Tom Tjon A Loi

De architectuur van DUS gaat verder dan alleen het gebouwde.
Hun maatschappelijke relevantie uit zich in alle schaalniveaus waarbinnen
wordt gewerkt, variërend van grote stedelijke strategieën tot ontbijttafels
in het publieke domein. DUS ziet architectuur als een ambacht en
combineert onderzoek en ontwerp met een ‘hands-on’ aanpak en
bijzonder materiaalgebruik.